ทัวร์ฮ่องกง

New

HKG001

เดินทาง : 12-14 กรกฎาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 10,999 ฿ 10,999 +INF%
New

GT-HKGCNX-FD03

เดินทาง : 11 – 13 พฤษภาคม,27 – 29 กรกฎาคม ,17 – 19 พ.ย. 2561

THB 0 ฿ 0 THB 18,991 ฿ 18,991 +INF%
New

GT-HKGCNX-FD02

เดินทาง : 10-12 สิงหาคม ,20-22 ตุลาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 18,991 ฿ 18,991 +INF%
New

GT-HKG FD07

เดินทาง มิถุนายน

THB 0 ฿ 0 THB 9,900 ฿ 9,900 +INF%
Best Seller

BI-HKG02

เดินทาง : พฤษภาคม-ตุลาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 14,900 ฿ 14,900 +INF%
Best Seller

BI-HKG03

เดินทาง : เมษายน-สิงหาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 16,900 ฿ 16,900 +INF%
Best Seller

BI-HKG09

เดินทาง : เมษายน-กรกฎาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 11,900 ฿ 11,900 +INF%
New

GT-HKG CX12

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2561

THB 0 ฿ 0 THB 17,991 ฿ 17,991 +INF%
New

BZ-GTSHKGEK001

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2561

THB 0 ฿ 0 THB 17,900 ฿ 17,900 +INF%
New

BZ-GTSHKGEK008

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2561

THB 0 ฿ 0 THB 9,999 ฿ 9,999 +INF%
Best Seller

HKTG07

เดินทาง : 4,11,18,25 พฤษภาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 14,888 ฿ 14,888 +INF%
New

HH8-CX 9Temple

16-18 มี.ค. /12-14 พ.ค. /30 มิ.ย.-2 ก.ค. / 21-23 ก.ค. /26-28 ก.ค. 4-6 ส.ค. /18-20 ส.ค. / 25-27 ส.ค./1-3 ก.ย. /8-10 ก.ย./ 15-17 ก.ย. 11-13 ต.ค./ 18-20 ต.ค. /27-29 ต.ค.

THB 0 ฿ 0 THB 16,999 ฿ 16,999 +INF%
New

ZE-HKG27

เดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 61

THB 0 ฿ 0 THB 13,999 ฿ 13,999 +INF%
New

ZE-HKG26

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 61

THB 0 ฿ 0 THB 14,999 ฿ 14,999 +INF%
New

ZE-HKG20

เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 61

THB 0 ฿ 0 THB 10,999 ฿ 10,999 +INF%
New

ZE-HKG16

เดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 61

THB 0 ฿ 0 THB 14,999 ฿ 14,999 +INF%
New

ZE-HKG15

เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 61

THB 0 ฿ 0 THB 14,999 ฿ 14,999 +INF%
New

ZE-HKG12

เดินทาง : มีนาคม - กันยายน 61

THB 0 ฿ 0 THB 18,999 ฿ 18,999 +INF%
New

ZE-HKG11

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 61

THB 0 ฿ 0 THB 16,900 ฿ 16,900 +INF%
New

ZE-HKG06

เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 61

THB 0 ฿ 0 THB 15,900 ฿ 15,900 +INF%
New

ZE-HKG05

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 61

THB 0 ฿ 0 THB 17,900 ฿ 17,900 +INF%
New

ZE-HKG02

เดินทาง : ภุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 15,999 ฿ 15,999 +INF%
New

ZE-HKG01

เดินทาง : ภุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 9,999 ฿ 9,999 +INF%
Best Seller

WS (HC1-CX Saver)

เดินทาง : พฤษภาคม-ตุลาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 9,999 ฿ 9,999 +INF%
Best Seller

BI-HKG01_CX

เดินทาง : เมษายน - กรกฎาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 11,900 ฿ 11,900 +INF%
Best Seller

SSH-SHHXHKG4

เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 17,999 ฿ 17,999 +INF%
Best Seller

BI-HKG001_RJ

เดินทาง : 25-28 เมษายน 2561 , 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 9,999 ฿ 9,999 +INF%
New

HK003

เดินทาง : 16-18 มีนาคม 2561 - 6 ที่สุดท้าย

THB 0 ฿ 0 THB 12,900 ฿ 12,900 +INF%

HKTG04

เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561

THB 0 ฿ 0 THB 18,888 ฿ 18,888 +INF%

HKTG15

เดินทาง : 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561

THB 16,888 ฿ 16,888 THB 16,400 ฿ 16,400 -3%
New

SBT-GT-HKG EK05

เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561

THB 0 ฿ 0 THB 20,911 ฿ 20,911 +INF%
New

SBT-GT-HKG HX01

เดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

THB 0 ฿ 0 THB 16,999 ฿ 16,999 +INF%
New

SBT-GT-HKG EK01

เดินทาง : มีนาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 9,991 ฿ 9,991 +INF%