ทัวร์อเมริกา

New

VT-USCAN

เดินทาง : วันที่ 13-22 เม.ย. // 27 เม.ย.- 06 พ.ค.2561 เพียง 2 กรุ๊ปเท่านั้น!!

THB 0 ฿ 0 THB 101,900 ฿ 101,900 +INF%

GOTJFK-CZ002

เดินทาง : 22-31 มี.ค. 61 / 2-11 เม.ย. 61

THB 0 ฿ 0 THB 77,900 ฿ 77,900 +INF%

GOTSFO-CZ002

เดินทาง : 16-24 มีนาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 73,900 ฿ 73,900 +INF%
New

GOTSFO-BR003

เดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561

THB 0 ฿ 0 THB 75,900 ฿ 75,900 +INF%