ทัวร์ภูฏาน 15 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

(18004) (BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS

ทัวร์โค๊ด KWHD192739
ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.