ทัวร์ภูฏาน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

(18004) (BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS

ทัวร์โค๊ด KWHD190463
ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
🚥 พาโรซอง 🚥 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 🚥 วัดตัมชู 🚥 ตาชิโชซอง 🚥 National Memorial Chorten 🚥 ป้อมซิมโตคาซอง 🚥 เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง 🚥 วัดชิมิลาคัง 🚥 พูนาคาซอง 🚥 พระราชวังแห่งความสุข 🚥 โรงเรียนสอนงานศิลปะ 🚥 สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน 🚥 สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม 🚥 วัดถําพยัคฆ์เหิร ทักซัง 🚥 วัดคิชู ลาคัง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.