ทัวร์ภูฏาน 9 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS

ทัวร์โค๊ด KWHD196089
พาโรชอง. วิหารหลวงพ่อแห่งเมืองพาโร. เมืองพูนาคา. องค์หลวงพ่อสัจจธรรม
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.

GQ3PBH-B3001 ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS

ทัวร์โค๊ด KWHD195897
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 56,900 บ.