ทัวร์กัมพูชา 42 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

CBD02 Naga World Entertainment Complex

ทัวร์โค๊ด KWHD190771
4 ดาว
เดินทางช่วง
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.

TMREP-BS001 ประเทศเพื่อนบ้าน..เที่ยว ง่ายๆ กัมพูชา-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์โค๊ด KWHD190243
4 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

BT-REP01_FD กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD

ทัวร์โค๊ด KWHD190358
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.

GO1REP-PG003 เที่ยวเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์โค๊ด KWHD190664
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

BT-REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ FD

ทัวร์โค๊ด KWHD190352
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.