ทัวร์จีน 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

Taiwan First Flight 4D3N

ทัวร์โค๊ด KWHD222438
ศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมไถจง-ล่องเรือทะเลทราบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่านต่อ1โคม)-หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น-โรงแรมน้ำแร่-โรงแรมใจกลางซีเหมินติง
ชาบู - เสี่ยวหลงเปา
ซีเหมินติง - ไถเม่า
4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 16 ต.ค. 65
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,990 บ.