ทัวร์จอร์เจีย 19 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

SPECIAL GEORGIA 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD190574
🚦 เยี่ยมชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา 🚦 ชม ป้อมนาริกาลา 🚦 ชม สะพานแห่งสันติภาพ 🚦 ชมความงามของ วิหารจวารี 🚦 ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ 🚦 ชม โบสถ์เกอร์เกติ, Bodbe Monastery และ Velistsikhe Villages 🚦 ทำขนมหวานท้องถิ่น Churchkhela
🚦 ช้อปปิ้งที่ Chardin Street 🚦 ชิมไวน์ Numisi Wine Museum
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air Astana
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 36,555 บ.

(19046) GEO-TB7D64N-TK THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK 8 - 14 MAY 19,11 - 17 AUG 19 48,888.- UPDATE 18MAR19

ทัวร์โค๊ด KWHD192013
เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) โบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) วิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี(HOLY TRINITY CATHEDRAL) โบสถ์เมเคตี (METEKHI CHURCH) พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) อุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) แวะช้อปปิ้งห้างดัง East Point
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ส.ค. - 17 ส.ค. 62
 Turkish Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 48,888 บ.

GEO-TG8D6N-KC THE GREEN NATURE OF GEORGIA

ทัวร์โค๊ด KWHD191647
ประเทศจอร์เจีย Georgia ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย และมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้าของเส้นทางสายไหมอันรุ่งเรือง และถือได้ว่า...เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในเทือกเขาคอเคซัส
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air Astana
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,888 บ.

(19044) GEO-TG8D6N-KC THE GREEN NATURE OF GEORGIA APR - MAY 2019 49,888.- UPDATE12FEB19

ทัวร์โค๊ด KWHD192012
เทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมอันนานูรี โบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba เมืองกอรี (GORI) ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) คูไตซี(KUTAISI) อารามจีลาติ” (GELATI CATHEDRAL) มหาวิหารบากราติ ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral)
4 ดาว
เดินทางช่วง
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,888 บ.

GO3TBS-QR002 The Million Dollar View of Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินการ์ต้าแอร์ (QR)

ทัวร์โค๊ด KWHD190661
⛽ เที่ยวจอร์เจีย – อาร์เมเนีย ดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่าสองพันปี ⛽ นั่งรถ 4WD เข้าสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ⛽ ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบที่ มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ⛽ ชมวิหารคอร์วิราพโบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย ⛽ พิเศษ!! พักบนเทือกเขาคาซเบกี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน

ทัวร์โค๊ด KWHD190445
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN”
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Gulf Air
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.