ทัวร์อิสราเอล 2 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

QE3AMM-EK002 Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

ทัวร์โค๊ด KWHD191730
เที่ยวชมความงามของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) จอร์แดน-อิสราเอล ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ สนุกกับการ ลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ เป็นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ เยือนเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ และเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมกำแพงร้องไห้ ซึ่งชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซี
4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ก.ย. - 15 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.

GQ3AMM-EK002 The Holy Land อิสลาเอล จอร์แดน 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD193922
อิสลาเอล-จอร์แดน, นครเพตรา, ทะเลเดดซี, เบธเลเฮม, เยรูซาเลม, กำแพงร้องไห้
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 พ.ย. - 17 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.