ทัวร์จอร์แดน 22 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

BT-AMM01_RJ มหัศจรรย์...JORDAN RJ

ทัวร์โค๊ด KWHD190293
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.

(19008) (JOR-WF7D5N-WY) WONDERFUL JORDAN 7 DAYS 5 NIGHTS BY ( WY ) APR 2019 UPDATE 22JAN19

ทัวร์โค๊ด KWHD190477
เมือง MADABA, ยอดเขาเมาท์เนโบ, นครเจอราช หรือ เมืองพันเสา, เพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ล่องเรือท้องกระจกทะเลแดง, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน, ลอยตัวทะเลเดดซี, ปราสาทเครัค, ป้อมปราการแห่งเมืองอัจลุน, ตะลุยความยิ่งใหญ่ทะเลทรายวาดิรัม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Oman Air
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 50,999 บ.

ไฮไลท์จอร์แดน 6 วัน

ทัวร์โค๊ด KWHD190446
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Gulf Air
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 58,900 บ.

(18088) (JOR-HB024S-RJ) HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT BY RJ

ทัวร์โค๊ด KWHD190469
ชม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงหลงเหลือ, ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนทะเลทราย ณ เมืองเพตรา ที่กล่าวขานกันว่า เมืองนครศิลาสีกุหลาบ, เที่ยวอัมมาน อดีตเมืองฟิลาเดลเฟีย ชมโรมันเธียเตอร์ แห่งจักรวรรดิโรมัน, พิสูจน์ การลอยตัวของทะเลสาบน้ำเค็ม (ทะเลมรณะ) ณ เดดซี ที่แม้แต่สัตว์หรือแพลงตอนก็อยู่ไม่ได้, ตามรอยโมเสส สู่เส้นทางแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า, ต้นกำเนิดกระเบื้องโมเสก ณ เมืองมาดาบา, นั่งรถกระบะเปิดประทุน เข้าสู่หุบเขาที่ได้ชื่อว่า หุบเขาแห่งดวงจันทร์ และยังใช้ที่นี้เป็นฉาก ในการถ่ายภาพยนต์ เรื่อง The Martian.
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 58,999 บ.

(18091) (EJ-8DMS) EGYPT+JORDAN 8 DAYS JAN-MAY 19 BY MS

ทัวร์โค๊ด KWHD190508
เดินทางครั้งเดียวได้เที่ยว 2 ประเทศ อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
ไคโร, กีซ่า, เดดซี, เพตรา, อัมมาน, เจอราช
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Egyptair
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 58,999 บ.

AMAZING JORDAN ทัวร์จอร์แดน 6วัน3คืน (RJ)

ทัวร์โค๊ด KWHD191142
ชมความยิ่งใหญ่ของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 62
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 59,999 บ.

(18086) (JOR-LJ7D5S-RJ) LUXURY JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT BY RJ พัก 5 ดาว + นอนแค้มป์ 1 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD190472
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เพตรา, ชมโรมันเธียเตอร์ แห่งจักรวรรดิโรมัน, ตามรอยโมเสส ณ ภูเขาเนโบ, ชมความงามของทะเลทรายวาดิรัม, ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนกลางทะเลทราย, ณ เมือง เพตรา ที่กล่าวขานกันว่า นครศิลาสีกุหลาบ, ลอยตัว ณ ทะเลเดดซี พร้อมพอกโคลน
5 ดาว
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 18 เม.ย. 62
 Royal Jordanian
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 69,999 บ.