ทัวร์ลาว 45 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD200457
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air asia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,888 บ.

มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

ทัวร์โค๊ด KWHD200695
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,900 บ.

BT-LAO02_FD มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด KWHD193203
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

BT-LAO01_FD ลาว..หลวงพระบาง FD

ทัวร์โค๊ด KWHD190361
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 13 เม.ย. 63
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

BT-LAO01_FD มหัศจรรย์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน_FEB-APR20

ทัวร์โค๊ด KWHD200750
ชมเมืองมรดกโลก, วัดเชียงทอง, น้ำตกตาดกวางสี,ตักบาตรข้าวเหนียว,ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำโขง เมนูพื้นบ้าน ขันโตกหลวงพระบาง
ชมถนนข้าวเหนียว, ตลาดมืด, พระธาตุภูษี, ตลาดเช้า, ถ้ำติ่ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.