ทัวร์เลบานอน 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

เลบานอน 8 วัน 6 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD190527
พิเศษ !! ช่วง 2-9 พ.ค. 62 ร่วมทริปกับ “คุณกาญจนา หงษ์ทอง” นักเขียนและนักจัดรายการชือดัง 🚧 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งกรุงเบรุต 🚧 ถํ้าไจต้า 🚧 อนุสาวรีย์พระแม่มารี 🚧 เมืองโบราณริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 🚧 หุบเขาคาดิซา 🚧 ป่าต้นซีดาร์ 🚧 พิพิธภัณฑ์ คาริล ยิบราน 🚧 ป้อมปราการ เรมอนด์ เดอ เซนต์ กิลล์ 🚧 นํ้าตกบาตาร่า จอร์จ 🚧 ปราสาททะเล 🚧 ข่าน เอล ฟราน 🚧 พระราชวังไบเทดดีน 🚧 หินรูปนกพิราบ 🚧 สุเหร่า Mohammad Al-Amin Mosque
🚧 ช้อปปิ้ง ตลาด Beirut Souk
4 ดาว
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 9 พ.ค. 62
 Emirates Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.