ทัวร์เนปาล 38 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

SNP-02 นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N

ทัวร์โค๊ด KWHD193360
3 ดาว
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

นมัสเต เนปาล 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD190548
สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดก กลางหุบเขาหิมาลัย ดินแดนประวัติศาตร์ที่มีสีสันทั้งศิลปวัฒธรรมและธรรมชาติ ..., ไปนับดาวที่นาการ์ก๊อต ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก เป็นที่นิยมในการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ในวันอากาศดีจะมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างชัดเจนเลยที่เดียว....
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.

SNP-03 เนปาล...สุขใจ....ในอ้อมกอดหิมาลัย6D5N

ทัวร์โค๊ด KWHD193386
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 24,999 บ.

SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

ทัวร์โค๊ด KWHD191388
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 30,900 บ.

เนปาล Super Peak ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด KWHD193736
เดินทางช่วง
8 ส.ค. - 12 ส.ค. 62
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 36,900 บ.

GQ3KTM-TG001 เนปาล Super Peak ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5วัน 4คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD193925
เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์ | ล่องเรือทะเลสาบเฟวา | ยอดเขาซารางก็อต ** Option เสริม พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้น Annapurna Base camp และนั่งเครื่องบินเล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต์ **
3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ส.ค. - 12 ส.ค. 62
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 36,900 บ.

HMY - Namaste Nepal 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย

ทัวร์โค๊ด KWHD192694
พระราชวังกาฐมัณฑุ , พระราชวังปาทัน(ลลิตปูร์) , พระราชวังภัคตาปูร์ , ยอดเขานากาก็อต , เมืองโภครา
เดินทางช่วง
10 ส.ค. - 14 ส.ค. 62
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.