ทัวร์เนปาล 12 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

SNP-03 เนปาล...สุขใจ....ในอ้อมกอดหิมาลัย6D5N

ทัวร์โค๊ด KWHD193386
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 0คืน / เริ่มเพียง 24,999 บ.

SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

ทัวร์โค๊ด KWHD191388
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 0คืน / เริ่มเพียง 30,900 บ.