ทัวร์ฟิลิปปินส์ 3 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

GO1MNL-TG001 ฟิลิปปินส์-มะนิลา นั่งรถ Jeepney ชมภูเขาไฟตาอัล 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด KWHD190773
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 22,888 บ.