ทัวร์โปแลนด์ 26 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

SuperB Poland 7D (Sep - Dec 2019)

ทัวร์โค๊ด KWHD192433
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,300 บ.

ไฮไลท์โปแลนด์ 8 วัน 2019 (TK)

ทัวร์โค๊ด KWHD192734
วอร์ซอว์ – พระราชวังวิลานอฟ – เชสโตโฮวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ - เหมืองเกลือบอคเนีย – ซาโกปาเน่ – ยอดเขากูบาวุฟก้า – ค่ายกักกันเบียร์เคเนา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.

ไฮไลท์โปแลนด์ 8 วัน (TK)

ทัวร์โค๊ด KWHD192735
วอร์ซอว์ – พระราชวังวิลานอฟ – เชสโตโฮวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ เหมืองเกลือบอคเนีย – ซาโกปาเน่ – ยอดเขากูบาวุฟก้า – ค่ายกักกันเบียร์เคเนา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.

WQR2209W แกรนด์โปแลนด์ 9 วัน

ทัวร์โค๊ด KWHD193137
โทรุน (เมืองมรดกโลก), พอซนัน, วรอตสวัฟ, ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์, คราคูฟ, เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา, ลับบลิน, วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก), พระราชวังลาเซียนสกี้
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.

Poland แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน 2019 (QR)

ทัวร์โค๊ด KWHD192732
วอซอร์ – พระราชวังวิลานอฟ – กดังส์ – โตรุน – รอตสวาฟ – ปราสาทมาลบอร์ก – เชสโตโชวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ – ค่ายกักกันออซวิซท์ – ซาโกปาเน่ – เหมืองเกลือวิลิซก้า – ยอดเขากูบาวุฟก้า
5 ดาว
เดินทางช่วง
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 78,900 บ.