ทัวร์โรมาเนีย 23 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด KWHD220821
-พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี -อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ,โรงละครกลางแจ้ง -พลอฟดิฟ,เวลีโค ทาร์โนโว,บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
-ซินายา,เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า -โบสถ์ดำ,อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก -ช้อปปิ้งกรุงบูคาเรสต์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 72,900 บ.

KHW - บัลแกเลีย โรมาเนีย 8 วัน TK

ทัวร์โค๊ด KWHD230901
อิสตันบูล – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 72,900 บ.

KWH-บัลแกเนีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD223283
ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี , ผ่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ,เข้าชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมืองปราสาทซารีเวทส์ ,เมืองบราน,ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 74,900 บ.

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 10 วัน ROSE FESTIVAL (EK)

ทัวร์โค๊ด KWHD230696
กรุงโซเฟีย, อารามรีล่า, พลอฟดิฟ, เทศกาลดอกกุหลาบ, เวลีโค ทาร์โนโว, บูคาเรสต์(โรมาเนีย) ปราสาทซารีเวทส์, ซีบิว, เข้าชมปราสาทคอร์วิน, เข้าชมปราสาทเปเลส, เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า, บูคาเรสต์ บราซอฟ
กรุงโซเฟีย, อารามรีล่า, พลอฟดิฟ, เทศกาลดอกกุหลาบ, เวลีโค ทาร์โนโว, บูคาเรสต์(โรมาเนีย) ปราสาทซารีเวทส์, ซีบิว, เข้าชมปราสาทคอร์วิน, เข้าชมปราสาทเปเลส, เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า, บูคาเรสต์ บราซอฟ
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 66
 Emirates Airlines
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 99,900 บ.

KWH - BULGARIA ROSE FESTIVAL 10 วัน EK

ทัวร์โค๊ด KWHD230899
กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - อารามรีล่า – พลอฟดิฟ - สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง บูคาเรสต์ – ซีบิว - ฮุนโดร่า – เข้าชมปราสาทคอร์วิน - ซีบิว
5 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 66
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 99,900 บ.

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 9 วัน 6 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด KWHD222144
-กรุงโซเฟีย,พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี -อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ,โรงละครกลางแจ้ง -พลอฟดิฟ,เวลีโค ทาร์โนโว,บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
-บูคาเรสต์,ซีบิว,ฮุนโดร่า,เข้าชมปราสาทคอร์วิน -ซินายา,เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า -บราซอฟ,โบสถ์ดำ,เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก -ช้อปปิ้งกรุงบูคาเรสต์
4 ดาว
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 22 เม.ย. 66
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 125,900 บ.

KWH - บัลแกเลีย โรมาเนีย 10 วัน QR

ทัวร์โค๊ด KWHD230900
โดฮาร์ – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี บูคาเรสต์ – ซินายา – เข้าชมปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
5 ดาว
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 17 เม.ย. 66
 Qatar Airways
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 125,900 บ.