ทัวร์เวียดนาม 30 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

SXC16 SPECIAL COLORFUL ฮานอย ไฮฟอง ซาปา นิงบิงห์ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD192164
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Vietnam Airlines
3วัน 0คืน / เริ่มเพียง 11,950 บ.

SXC-04 โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD195590
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Vietnam Airlines
4วัน 0คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

SXC-08 EXPLORING FANSIPAN ฮานอย ฟานซีปัน ซาปา นิงบิงห์ 4 D 3N

ทัวร์โค๊ด KWHD195591
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Vietnam Airlines
4วัน 0คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

SXC-05 LOVER FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน พักซาปา 2 คืน นั่งรถไฟชมวิวเมือง

ทัวร์โค๊ด KWHD193448
3 ดาว
เดินทางช่วง
19 มี.ค. - 22 มี.ค. 06
 Vietnam Airlines
4วัน 0คืน / เริ่มเพียง 14,988 บ.

SXC-11 VIETNAME MUST TO GO 4D3N

ทัวร์โค๊ด KWHD193449
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 0คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

SXC13 เวียดนามกลาง CHILL CHILL ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน โดยสายการบิน TH

ทัวร์โค๊ด KWHD192995
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 0คืน / เริ่มเพียง 23,999 บ.

SXC-12 เวียดนามกลาง HANG OUT ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD193115
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 14 เม.ย. 06
 Thai Airways
4วัน 0คืน / เริ่มเพียง 23,999 บ.