CZMXP07 IMPERIAL OF ITALY SWITZERLAND FRANCE 7D5N

CZMXP07 IMPERIAL OF ITALY SWITZERLAND FRANCE 7D5N

รหัสสินค้า: KWHD190070
CZMXP07 IMPERIAL OF ITALY SWITZERLAND FRANCE 7D5N

  • เข้าชมวิมานแห่งจักรพรรดิ พระราชวังแวร์ซายส์, นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา และ ล่องเรือบาตามุช ชมแม่น้ำแซม
  • เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 62 - 5 เม.ย. 62 49,999 59,998 แสดง - 31 จอง
6 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 59,999 69,998 แสดง - 31 จอง
11 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 49,999 59,998 แสดง - 31 จอง
18 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 49,999 59,998 แสดง - 31 จอง
25 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 49,999 59,998 แสดง - 31 จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

CZMXP07 IMPERIAL OF ITALY SWITZERLAND FRANCE 7D5N
CZMXP07 IMPERIAL OF ITALY SWITZERLAND FRANCE 7D5N
ราคาเริ่มต้น 49,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน