ZCDG15 ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก เนปจูน] 7วัน4คืน

ZCDG15 ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก เนปจูน] 7วัน4คืน

รหัสสินค้า: KWHD192304
ZCDG15 ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก เนปจูน] 7วัน4คืน

  • ท่องเมืองเทพนิยาย และพิชิตยอดเขามงบล็อง เมืองชาโมนิกซ์ เข้าชมวิมานแห่งจักพรรดิ ที่ "พระราชวังแวร์ซายส์" ชมความสง่างามของเมืองที่ได้สมญานามว่า "เมืองหลวงของโลก 'เมืองเจนิวา' "
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 พ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 49,999 60,998 แสดง - 30
22 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 52,999 63,998 แสดง - 30
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 55,999 66,998 แสดง - 30
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 65,999 79,998 แสดง - 30
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 65,999 79,998 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZCDG15 ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก เนปจูน] 7วัน4คืน
ZCDG15 ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก เนปจูน] 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น 49,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน