WWV19 Alaska 11 Days (Jun-Sep '19)

WWV19 Alaska 11 Days (Jun-Sep '19)

รหัสสินค้า: KWHD192396
WWV19 Alaska 11 Days (Jun-Sep '19)

  • ล่องเรือ NORWEGIAN JOY
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
14 มิ.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 165,000 227,000 แสดง - 30
12 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 169,000 234,000 แสดง - 30
9 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 169,000 234,000 แสดง - 30
6 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 160,000 222,000 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

WWV19 Alaska 11 Days (Jun-Sep '19)
WWV19 Alaska 11 Days (Jun-Sep '19)
ราคาเริ่มต้น 160,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน