วันเดียว เที่ยวได้ สระบุรี 1 วัน สัมผัสวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ

วันเดียว เที่ยวได้ สระบุรี 1 วัน สัมผัสวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ

รหัสสินค้า: KWHD195928
วันเดียว เที่ยวได้  สระบุรี 1 วัน สัมผัสวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ

  • วัดสมุหประดิษฐาราม | กาดฮิมน้ำพระยาทด | โยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ | หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
  • ตลาดหัวปลี
เดินทางช่วง
30 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 1,999 1,999 แสดง - 8
31 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 1,999 1,999 แสดง - 8

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

วันเดียว เที่ยวได้  สระบุรี 1 วัน สัมผัสวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ
วันเดียว เที่ยวได้ สระบุรี 1 วัน สัมผัสวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้น 1,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน