เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

รหัสสินค้า: KWHD195991
เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

  • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราช | วัดพระธาตุบ้านตาก | วัดชัยชนะสงคราม | สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี | วัดโพธิคุณ | วัดไทยสามัคคี ออนเซ็นอโรคยาศาล | ร้านกาษาคัพ | วัดไทยวัฒนาราม | วัดเจดีย์ทอง | วัดมิเจากง | วัดเจ้าโหล่งจี | ตลาดบุเรงนอง | ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์
เดินทางช่วง
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 6,200 7,400 แสดง - 9

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้น 6,200
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน