ZNRT07 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาทิวลิป สปาร์ค]

ZNRT07 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาทิวลิป สปาร์ค]

รหัสสินค้า: KWHD198223
ZNRT07 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาทิวลิป สปาร์ค]

  • ไม่พลาดชมเทศกาลดอกทิวลิป 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น!!! นมัสการพระใหญ่อุชิคุ เช็คอินสวนดอกไม้ฮิตาชิ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 35,999 43,999 แสดง - 35
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,999 43,999 แสดง - 35
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 33,999 41,999 แสดง - 35
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 25,999 33,999 แสดง - 35

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZNRT07 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาทิวลิป สปาร์ค]
ZNRT07 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาทิวลิป สปาร์ค]
ราคาเริ่มต้น 25,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน