อิตาลี สวิสฯ[จุงเฟรา] ฝรั่งเศส 10 วัน TG

อิตาลี สวิสฯ[จุงเฟรา] ฝรั่งเศส 10 วัน TG

รหัสสินค้า: KWHD200134
อิตาลี สวิสฯ[จุงเฟรา] ฝรั่งเศส 10 วัน TG

  • 10 ท่าน ออกเดินทาง !! 🚩ขึ้นชมวิวชั้น 2 ของหอไอเฟล 🚩นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 🚩นั่งรถไฟด่วน TGV 🚩พระราชวังแวร์ซายย์ 🚩นครรัฐวาติกัน 🕍มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ 🚩เข้าชมภายในโคลอสเซียม 🚩วิหารแพนธีออน 🏰มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร 🏦หอเอนแห่งเมืองปีซ่า 🚩จตุรัสซานมาโค 🚩 สะพานถอนหายใจ 🏰ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ 🕍มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม 🏞ลูกาโนเมืองสวยริมทะเลสาบ 🛍ช้อปปิ้งที่ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท 🏛อนุสาวรีย์สิงโต ❄ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง 💦น้ำตกชเตาบ์บาค 🚢ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ 🕍มหาวิหารซาเครเกอร์ 🏦พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
  • 🔥รวมวีซ่าแล้ว🔥
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 มี.ค. 63 - 14 มิ.ย. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 105,900 135,800 แสดง - 26
17 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 105,900 135,800 แสดง - 26
8 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 105,900 135,800 แสดง - 26
5 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 105,900 135,800 แสดง - 26

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

อิตาลี สวิสฯ[จุงเฟรา] ฝรั่งเศส 10 วัน TG
อิตาลี สวิสฯ[จุงเฟรา] ฝรั่งเศส 10 วัน TG
ราคาเริ่มต้น 105,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน