ยุโรปแอลป์ 10 วัน (TG)

ยุโรปแอลป์ 10 วัน (TG)

รหัสสินค้า: KWHD200156
ยุโรปแอลป์ 10 วัน (TG)

  • 10 ท่านออกเดินทาง !!! 🔥รวมวีซ่าแล้ว🔥 🏘ชมภายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ 🏘ชมเมืองซอลส์เบิร์ก 🏘ชมเมืองฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 🏞ชมงดงามของน้ำตกสโทบบาค 🚂นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 🏞เข้าชมปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก 🚂 นั่งรถไฟชมวิวบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ 🏰ชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ท 🏰ชมหมู่บ้านสตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 มี.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 105,900 135,800 แสดง - 26
27 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63 107,900 137,800 แสดง - 26
3 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 113,900 143,800 แสดง - 26
11 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 122,900 152,800 แสดง - 26
30 เม.ย. 63 - 9 พ.ค. 63 116,900 146,800 แสดง - 26
2 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 112,900 142,800 แสดง - 26
29 พ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 63 116,900 146,800 แสดง - 26
3 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 102,900 132,800 แสดง - 26
24 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 102,900 132,800 แสดง - 26
7 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 102,900 132,800 แสดง - 26

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ยุโรปแอลป์ 10 วัน (TG)
ยุโรปแอลป์ 10 วัน (TG)
ราคาเริ่มต้น 102,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน