นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ 3 วัน 1 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ

นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ 3 วัน 1 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ

รหัสสินค้า: KWHD201679
นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ 3 วัน 1 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ

  • วัดเจดีย์ไอ้ไข่ | วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) | คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา | สะพานบ้านคีรีวง
เดินทางช่วง
28 พ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
4 มิ.ย. 64 - 6 มิ.ย. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
25 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
24 ก.ค. 64 - 26 ก.ค. 64 4,999 5,799 แสดง - 9
25 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64 4,999 5,799 แสดง - 9
26 ก.ค. 64 - 28 ก.ค. 64 4,999 5,799 แสดง - 9
12 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
27 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
3 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
24 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
12 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
13 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
23 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64 4,999 5,799 แสดง - 9
19 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
26 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 3,999 4,799 แสดง - 9
4 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64 4,999 5,799 แสดง - 9
10 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 4,999 5,799 แสดง - 9
31 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65 5,999 6,799 แสดง - 9

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ 3 วัน 1 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ
นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ 3 วัน 1 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้น 3,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน