CEI09 BKK VZ เชียงราย เชียงใหม่ Ver.2 ไหว้พระขอพรสุดปัง 3วัน2คืน

CEI09 BKK VZ เชียงราย เชียงใหม่ Ver.2 ไหว้พระขอพรสุดปัง 3วัน2คืน

รหัสสินค้า: KWHD210138
CEI09 BKK VZ เชียงราย เชียงใหม่ Ver.2 ไหว้พระขอพรสุดปัง 3วัน2คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 พ.ค. 64 - 29 มิ.ย. 64 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
25 พ.ค. 64 - 27 พ.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 9
30 พ.ค. 64 - 1 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
6 มิ.ย. 64 - 8 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
7 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
8 มิ.ย. 64 - 10 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
16 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
20 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
23 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
27 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

CEI09 BKK VZ เชียงราย เชียงใหม่ Ver.2 ไหว้พระขอพรสุดปัง 3วัน2คืน
CEI09 BKK VZ เชียงราย เชียงใหม่ Ver.2 ไหว้พระขอพรสุดปัง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน