โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 8 วัน 5 คืน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)

โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 8 วัน 5 คืน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)

รหัสสินค้า: KWHD220832
โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 8 วัน 5 คืน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)

  • -ฮัลล์สตัทท์,ดัคชไตน์,ซอลส์เบิร์ก,สวนมิราเบลล์ -สะพานแม่น้ำซอลซาค,เบิร์ชเทสกาเด้น,ทะเลสาบโคนิคส์ซี -รอมเซา,โอเบอรามาเกา,วิหารเอททอล,ฟุสเซ่น -น้ำตกชเตาบ์บาค,นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,V-Cableway
  • -เมืองอาร์มเซา,ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน,หมู่บ้านโอเบอรามาเกา -ชมสำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล,ปราสาทนอยชวานชไตน์ -เมืองอินซ์บรูกซ์,หลังคาทองคำ,กรุงวาดุส,อนุสาวรีย์สิงโต -สะพานไม้คาเปล,แม่น้ำรุซซ์,เมืองอินเทอร์ลาเก้น -ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองชวาเน่นท์พลัทซ์
  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาเทราซ์รสเลิศ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ม.ค. 66 - 25 มิ.ย. 66 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 79,900 91,900 แสดง - 20
12 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 79,900 91,900 แสดง - 20
19 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 79,900 91,900 แสดง - 20
5 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 79,900 91,900 แสดง - 20
12 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 79,900 91,900 แสดง - 20
19 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 79,900 91,900 แสดง - 20
23 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 79,900 91,900 แสดง - 20
30 เม.ย. 66 - 7 พ.ค. 66 83,900 95,900 แสดง - 20
14 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 79,900 91,900 แสดง - 20
3 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 83,900 95,900 แสดง - 20
18 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 79,900 91,900 แสดง - 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 8 วัน 5 คืน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)
โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 8 วัน 5 คืน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน