8 วัน 6 คืน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย

8 วัน 6 คืน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย

รหัสสินค้า: KWHD220888
8 วัน 6 คืน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย

  • บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์
  • เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
7 เม.ย. 66 - 27 ต.ค. 66 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 65,900 77,900 แสดง - 25
Sold Out
26 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66 62,900 72,900 แสดง - 20
24 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 59,900 69,900 แสดง - 20
2 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 59,900 69,900 แสดง - 20
23 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 59,900 69,900 แสดง - 20
23 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 59,900 69,900 แสดง - 20
14 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 59,900 69,900 แสดง - 20
26 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 62,900 72,900 แสดง - 20
11 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 62,900 72,900 แสดง - 20
15 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 59,900 69,900 แสดง - 20
11 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 62,900 72,900 แสดง - 20
18 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 62,900 72,900 แสดง - 20
20 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 62,900 72,900 แสดง - 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

8 วัน 6 คืน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย
8 วัน 6 คืน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย
ราคาเริ่มต้น 59,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน