วิธีการไหว้พระขอพรศาลเจ้าญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

mascot

วิธีการไหว้พระขอพรศาลเจ้าญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

ไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวที่ใดในประเทศญี่ปุ่น คุณจะได้พบกับวัดและศาลเจ้า เป็นสถานที่รวมจิตใจของผู้คนเช่นเดียวกับชาวพุทธประเทศไทย แต่ที่น่าศาลเจ้านั้นจะมีประตูที่เรียกว่า “โทริอิ”
คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเพีนยงแค่ประตูกับทางเดินธรรมดาๆ แต่ที่จริงแล้วมีวิธีการเดินเข้าศาลเจ้าที่ถูกต้องอยู่ คุณทราบวิธีการเดินผ่านที่ถูกต้องแล้วรึยัง?

วิธีการเดินผ่านโทอิริ(鳥居)

โทอิริ(鳥居)เป็นเป็นสิ่งที่อยู่หน้าสุดของศาลเจ้า เป็นประตูทางเข้า-ออกของเทพเจ้าคุ้มครองศาลแห่งนี้
สิ่งที่คุณควรทำเวลาเดินผ่านโทอิริ
1) ควรถอดหมวกออก หากอากาศไม่หนาวควรถอดเสื้อคลุมออกด้วย
2) ห้ามเดินบริเวณตรงกลางขอวทางเดิน เพราะเป็นทางเดินของเทพเจ้า ให้เดินบริเวณขอบทางเดิน
3) ก่อนเข้าให้ก้มคำนับเล็กน้อยแล้วก้าวด้วยเท้าซ้าย

วิธีการชำระล้างมือที่ เทะมิซุยะ หรือ โจซุยะ(手水舎)

หลังจากที่เดินผ่านโทอิริ(鳥居)เข้ามาแล้วคุณจะพบกับเทะมิซุยะ หรือ โจซุยะ(手水舎)สามารถเรียกได้สองแบบ
เป็นสถานที่มีน้ำและขันที่มีด้ามจับยาววางอยู่ มีไว้สำหรับทำความสะอาดชำระสิ่งสกปรกจากร่างกายและจิตใจก่อนไปพบกับเทพเจ้า

【วิธีการล้าง】
1) ใช้มือขวาจับขัน และตักน้ำขึ้นมา
2) เทน้ำลงบนมือซ้ายเล็กน้อยเพื่อล้าง จากนั้นใช้มือซ้ายจับขันเทน้ำในขันเพื่อล้างมือขวา
3) จากนั้นเทน้ำลงในมือซ้ายเพื่อล้างปากหรือบ้วนปาก หากผู้หญิงที่กลัวลิปสติกหลุดเพียงแค่แตะเบาๆก็พอไม่จำเป็นต้องบ้วนเสมอไป
4) สุดท้ายตั้งขันขึ้นเพื่อให้น้ำไหลลงไปยังด้ามจับ เพื่อล้างด้าม ก่อนวางลงที่เดิม

การเดินภายในศาลเจ้า

ไม่เดินบริเวณตรงกลาง เช่นเดียวกับที่กล่าวไปในข้อข้างต้นว่าตรงกลางเป็นทางเดินของเทพเจ้า
และข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือ ควรเดินตามทิศของคนส่วนใหญ่ เพราะในช่วงเทศกาลมีผู้คนจำนวนมาก หากเดินสวนทางกันกับคนส่วนมากจะทำให้เกิดการเดินที่ติดขัดได้ หรืออาจพลัดหลงกับกลุ่มเพื่อนได้

วิธีการไหว้ขอพร

เมื่อคุณเดินมาถึงด้านในสุด คุณจะพบกับศาลเจ้าซึ่งเป็นที่สำหรับไหว้เทพเจ้าเพื่อขอพร ที่ไทยก็คงจะคล้ายๆกัน แต่มีความต่างกันหลายอย่างตรงที่มีกระดื่งกับกล่องวางอยู่ด้วย

กล่องใส่เงิน ไซเซ็นบาโกะ(賽銭箱)

ในการไหว้เทพเจ้าของญี่ปุ่นเราจะต้องโยนเหรียญ 5 เยน ลงไป หากถามว่าทำไมถึงต้องเป็น 5 เยน นั่นก็เพราะว่าการอ่านออกเสียงของ 5 เยน ในภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า “โกะเอ็น” ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า “สายสัมพันธ์” หากไม่มีเหรียญ 5 เยน ก็สามารถโยนเหรียญอื่นได้เช่นกัน

กระดิ่ง

เวลาสั่นกระดิ่ง สั่นเพียง 2-3 ครั้ง บางศาลเจ้าก็ไม่มีกระดื่งค่ะ

การไหว้ขอพร

วิธีการไหว้ขอพรมีดังนี้
1) โยนเหรียญ 5 เยน เพื่อเป็นการบริจาคเงินให้วัด ยืนโค้งคำนับสองครั้ง
2) สั่นกระดื่ง (ถ้าไม่มีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
3) โค้งคำนับ 2 ครั้ง
4) ประกบมือแรงๆ เหมือนกับปรบมือ 2 ครั้ง เพื่อเรียกเทพเจ้า
5) พนมมือขอพรหรืออธิษฐานในใจ
6) เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้โค้งคำนับอีกรอบ

สุดท้าย เมื่อออกจากวัด
เมื่อเดินผ่านออกมาจากโทริอิ(鳥居)แล้วให้หันหน้าเข้าหาศาลเจ้าแล้วโค้งคำนับอีกครั้งเพื่อทำความเคารพ

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ การท่องเที่ยวในวัดญี่ปุ่นก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนา แบบแผนปฏบัติของญี่ปุ่นในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อรู้วิธีการขอพรที่ถูกต้องแล้วลองทำกันดูนะคะ