2 กุมภาพันธ์ 2562 วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ

mascot

2 กุมภาพันธ์ 2562 วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ

วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันนี้กังวาลฮอลิเดย์จึงนำประวัติวันนักประดิษฐ์ และความสำคัญวันนักประดิษฐ์มาฝากกัน ว่าแต่วันนักประดิษฐ์มีความสำคัญอย่างไร ลองไปดูกันเลย

ประวัติวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น วันนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงประดิษฐ์“เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และได้รับสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวาย แด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับงานวันนักประดิษฐ์ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ณ ศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ หรือที่ปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

จกรรมวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์

สำหรับกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ นั้น จะเป็นการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภททั่วไปและนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ภาพจาก inventors.nrct.go.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
inventors.nrct.go.thสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิกิพีเดีย